Cuộc thi tìm hiểu 85 năm phát triển và trưởng thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Còn rất nhiều tin mới. Xem thêm ngay.

38.897
thí sinh tham dự

1
Nguyễn Xuân Bách
470 điểm - 1'4s
Đơn vị ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - Khối Trường học
2
Phùng Linh Trinh
470 điểm - 1'5s
Đơn vị ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - Khối Trường học
3
Trần Ngọc Toàn
470 điểm - 1'12s
Đơn vị ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - Khối Trường học
4
Triều Văn Dâng
470 điểm - 1'12s
Đơn vị ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - Khối Trường học
5
Đoàn Thành Tây
470 điểm - 1'12s
Đơn vị ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - Khối Trường học
Xem bảng xếp hạng Danh sách trên thể hiện những thí sinh đã thi có điểm cao nhất.

Top thí sinh đăng ký

 • 1
  593 thí sinh
  Tây Hồ
 • 2
  439 thí sinh
  Cầu Giấy
 • 3
  383 thí sinh
  Hoàng Mai
Xem thêm
 • 1
  16.560 thí sinh
  ĐH Sư phạm Hà Nội 2
 • 2
  10.410 thí sinh
  ĐH Kinh tế Quốc dân
 • 3
  3.927 thí sinh
  ĐH Thương mại
Xem thêm
 • 1
  113 thí sinh
  Khối các CQ TP
 • 2
  36 thí sinh
  TCT Thương mại
 • 3
  30 thí sinh
  VNPT Hà Nội
Xem thêm